החל מתאריך ה- 23.10.2011
שירות משלוח עיתון ישראל היום עד הבית כרוך בתשלום

עיתון ישראל היום ממשיך להיות מחולק לציבור ללא תשלום
בנקודות החלוקה בכל רחבי הארץ